YAG-laser

Så här funkar det när man tar bort en tatuering med YAG-laser:

Laserljus = energi
Du har säkert nån gång tänkt på hur varmt det blir om axlarna när du har på dig en svart tröja en solig dag?
Det blir så för att solljuset absorberas av färgen på tyget.
Bläcket i en tatuering är precis som tröjan.
Pigmentet i tatueringen absorberar ljusenergin från lasern och splittras.

Lasern avger ljusenergi
Ljusenergin riktas mot det tatuerade området under en bråkdel av en sekund. Laserimpulsen passerar smärtfritt de yttre hudlagren och träffar tatueringsbläcket direkt.
Lasern splittrar bläcket. De söndersprängda färgpartiklarna tar kroppens ”städceller” (lymfsystemet) hand om.

Lasern har två olika våglängder, 1064nm (vitt ljus) och 532nm (grönt ljus) dessa används för att bleka de olika färgerna i tatueringen.

KIM LASER | BEHANDLING | PRISER | FRÅGOR/SVAR | KONTAKTA KIM | FACEBOOK